ماشین آلات

ماشین آلات

WhatsApp Image 2021-05-11 at 12.45.57
دستگاه Open close mould Cold Heading Machine (واپندا)

WhatsApp Image 2021-05-11 at 12.45.59
دستگاه سه قالب شش ضرب

WhatsApp Image 2021-05-11 at 11.44.51
دستگاه M8 یک قالب دو ضرب آسایی ژاپن

WhatsApp Image 2021-05-11 at 11.44.50
دستگاه تک ضرب ( یک قالب و یک ضرب)

IMG_2749
2 عدد دستگاه آلمانی تولید میخ پرچ انبری و پرچ لوله ای

WhatsApp Image 2021-04-10 at 13.22.47 (1)
دستگاه M16 یک قالب دو ضرب آلمانی WAFIOS

12345
دستگاه M5 یک قالب دو ضرب آسایی ژاپن

1
دستگاه یک قالب دو ضرب