استوک

استوک

WhatsApp Image 2021-05-11 at 11.44.51
دستگاه M8 یک قالب دو ضرب آسایی ژاپن

WhatsApp Image 2021-05-11 at 11.44.50
دستگاه تک ضرب ( یک قالب و یک ضرب)

IMG_2749
2 عدد دستگاه آلمانی تولید میخ پرچ انبری و پرچ لوله ای

WhatsApp Image 2021-04-10 at 13.22.47 (1)
دستگاه M16 یک قالب دو ضرب آلمانی WAFIOS

12345
دستگاه M5 یک قالب دو ضرب آسایی ژاپن