Tag - پرسکاری سرد

پرسکاری سرد یا فورج سرد چیست؟ - پرچ فارس

پرسکاری سرد یا فورج سرد چیست؟

پرسکاری سرد یا فورج سرد یکی از روش های دیرین در صنعت فلزکاری است. در این روش شمش های فلزی را با قرار دادن تحت فشار به وسیله ابزاری...